Vogterne i Helvedes Forgård

Henrik Werner Hansen

Onsdag 2. marts 2022 kl. 19.00 KUC, Ågade 27, Kolding.

”Vogterne i Helvedes Forgård”

v/ tidl. vicepolitimester

Henrik Werner Hansen

Gestapo opererede i Danmark efter samarbejdspolitikkens sammenbrud 29. august 1943. I Kolding blev Gestapo indlogeret på Staldgården ved Koldinghus. Fra oktober 1943 til maj 1945 arresterede Gestapo i Sydjylland omkring 1.350 personer, som alle blev anbragt på Staldgården. 49 af de arresterede døde i tyske kz-lejre eller under anholdelse. Andre 15 blev henrettet af tyskerne. Staldgården med celle II er den eneste tilbageværende lokalitet i Danmark, der vidner om Gestapos rædselsregime under besættelsen.

Resumé

 Bestyrelsesmedlem Bent Jørgensen bød velkommen til de 119 fremmødte deltagere samt til aftenens foredragsholder. Henrik Werner Hansen er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har arbejdet i mere end 35 år i politi- og anklagemyndigheden. Fratrådte sit arbejde i forbindelse med politikredsreformens indførelse. Har tidligere holdt foredrag i foreningen om ”Kamæleonen” Jenny Holm, der var stikker for Gestapo. Er nu foredragsholder samt frivillig på Kolding Politimuseum.

29. august 1943 ophørte samarbejdspolitikken i Danmark. På Kolding Politimuseum findes den originale skrivelse om dette. 9. oktober 1943 beslaglagde Gestapo bygninger til Gestapo-hovedkvarterer flere steder i landet. Et af disse hovedkvarterer blev Staldgården i Kolding.

Allerede tilbage i juni 1939 var Kolding blevet brugt til Nazistpartiets landsstævne.

Officielt var der 2 celler på Staldgården, men der er dog blevet nævnt et tal på 5, men det passer ikke med de originale tegninger, og der kan ikke findes dokumentation herfor.

Den første Gestapo-chef i Kolding var August William Naujock. Han blev i 1944 afløst af Thees Burfeind. De kom begge fra Nordtyskland. Koldings borgmester fra 1943 og til efter krigens afslutning var Valdemar Juhl. Han var uddannet jurist, og han blev efter krigens afslutning beskikket forsvarer for den første chef for Gestapo i Kolding samt flere af de danske stikkere.

Johannes Rasmussen også kaldet ”Snogen” havde været med i modstandsbevægelsen og blev taget til fange af Gestapo og bragt til Staldgården.

Efter at have været udsat for tortur, brød han sammen og tilstod alt. Han fik valget mellem at tage sin straf eller at samarbejde med tyskerne. Han valgte det sidste, og han blev en Gestapos mest brutale bødler. Selv om han var gift, indledte han et forhold til stikkeren Jenny Holm. Af andre aktive Gestapo-folk og stikkere kan nævnes Hans Kristian Kristensen kaldet ”Smukke Hans”, Niels Riis, Karl Peter Brinkmann, Peter Nicolaisen Bollerup, Grethe Bartram, der mest opererede i Aarhus, men også fra Kolding samt Anna Lorenzen.

Det skal nævnes, at ingen af de kvindelige stikkere blev idømt dødsstraf primært fordi, at danske politikere ikke ville lade kvinder henrette.

Tyskerne forlod Staldgården i al hast 4. maj 1945, hvor de efterlod et rod, idet de havde forsøgt at destruere så mange papirer og andet som muligt.

Helvedes Forgaard - Gestapo på Staldgården er en dansk dokumentarfilm instrueret af Jeanet Rostgaard Hansen. Filmen modtog en filmpris fra USA.

Danmarks eneste tilbageblevne Gestapo-celle findes på Staldgården i Kolding.

Bent Jørgensen takkede Henrik Werner Hansen for et spændende foredrag, og deltagerne for de kom. Herefter var der mulighed for at købe Henrik Werner Hansens bog: Vogterne i Helvedes Forgård.