Resumé

.

Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 138 deltagere samt til aftenens historiefortæller Gunnar Storm Thomsen (GST). Ønskede alle et godt nytår.

 

GST glædede sig over, at så mange ville høre om aftenens historie fra Hørfabrik til boligområde.

Digteren H.C. Andersen har også skrevet så smukt om hørren, der blomstrer og har en flot fremtid foran sig. De bløde blå blomster o.s.v.

Der var i 1930-erne krise i Danmark, og der var eksportproblemer for landbrugsprodukter, og det skabte stor utilfredshed og uro. Daværende statsminister Thorvald Stauning indgik det såkaldte ”Kanslergadeforlig”, der betegnes, som det største danske økonomiske forlig.

Der kom alternative tiltag i landbruget også i Kolding, hvor landmænd i slutningen af 1930-erne begyndte at dyrke hør på forsøgsbasis. Initiativtager var A.P. Lunden, Dyrehavegård samt Ejnar Pedersen, Kolding Herreds Landbrugsforening, og man indledte et samarbejde med Tommerup Hørfabrik på Fyn. Forsøget gik godt, og 200 landmænd var villige til at dyrke hør. Det gav basis for at bygge Kolding Hørfabrik, som fik adresse på Mosevej. Planteavlskonsulent Ejnar Pedersen blev direktør. Ingeniør Mikkel Thomsen, Kolding, projekterede fabrikken og tegnede bygningerne.

Truslen syd for den danske grænse blev til alvor 9. april 1940. 2. verdenskrig sætter stopper for næsten alle importvarer til landet, bl.a. til tekstilindustrien, men der var fuldt tryk på hørproduktionen, og bestyrelsen beslutter yderligere udvidelse af Kolding Hørfabrik med bl.a. spinderier og værkstedsbygninger, men der var også mangel på byggematerialer, men det gik.

En gruppe frihedskæmpere benyttede Hørgården til at gemme deres våben – et godt gemmested.

Der blev brugt meget vand til hørproduktionen, og den kendte Koldingarkitekt Ernst Petersen tegnede et nyt vandtårn på Mosevej, som stod færdigt i 1947. Vandtårnet findes stadig, men det er uafklaret, hvad der skal ske med det fremover, og det er i en dårlig forfatning. Derudover fandtes der et vandværk på Mosevej, som i dag drives af Trefor Kolding.

I 1950-erne var der ca. 600 ansatte på Kolding Hørfabrik, dog ikke alle på fuldtid og var dermed en af byens største arbejdspladser.

Kolding Hørfabrik var også involveret i Grenå Hørfabrik, som i 1950-erne med støtte fra den amerikanske Marshall-hjælp købte en brugt papirmaskine, og det blev starten på Grenå Papfabrik. I 1956 køres de første papruller til Kolding.

Forberedelserne til høstfesterne på Kolding Hørfabrik begyndte, når det blev meddelt, at hørren var klar til at blive høstet eller rusket, som det hedder. Det var personaleklubben, der arrangerede høstfesterne. På selve dagen stod den pyntede høstvogn klar på Dyrehavegård, hvor A.P. Lunden, formand for Kolding Hørfabrik boede.

Kolding Hørfabrik deltog også i fagenes fest i Kolding.

Initiativet til oprettelsen af Kolding Firma Sport kom fra Kolding Hørfabrik og Brdr. Volkerts fabrikker, som i forvejen havde et godt samarbejde.

Konkurrencen fra udlandet blev større, og andelshavernes udbytte faldt, så i midten af 1950-erne udvides produktionen til også at omfatte plastikbelagte tekstiler. Kolding Hørfabrik lukker spinderiafdelingen i slutningen af 1960-erne, og i 1970 lukker fabrikken helt.

I 1953 opføres de første etageejendomme ved Carl Plougs Vej og lidt senere bygger AAB etageejendomme ved Knud Hansens Vej. I 1970 flytter farvehandler Aksel Nielsen sin farvehandel til Mosevej 5. Den eksisterer endnu dog under et andet navn. Entreprenør Peter Nielsen, Kolding, køber i 1972 jord i området og bygger Grønholtparken med 132 parcelhuse i perioden 1973-1976. Købmand Erik Ellegaard etablerede købmandsforretning på Mosevej i slutningen af 1950-erne. Først i den hvide villa på hjørnet af Knud Hansens Vej, men flyttede senere til større lokaler på anden side af vejen. Forretningen lukker i 1995, men fortsætter med driften af vinhandlen, som stadig eksisterer i bygningerne på Mosevej. Mosevejens vuggestue og børnehave blev bygget i 1979 og nedbrudt i 2022. Det er et privat firma, der driver flere institutioner i Tyskland, der arbejder med planer for, hvad der skal bygges på grunden, men i øjeblikket står det hen i det uvisse, hvad der skal ske.

Efter Kolding Hørfabrik lukker udlejes bygningerne til forskellige formål. Der afholdes bankospil hver uge i den tidligere kantine. Kolding tekniske Skole lejer sig ind med flere af skolens uddannelser, men flytter senere til den nordlige bydel i Kolding. Det nuværende Hansenberg opkaldt efter P. Hansen og Chresten Berg var initiativtagere til skolen.

Der udbryder brand i de gamle fabriksbygninger i 2004 muligvis påsat.

I dag er der udarbejdet lokalplan for området, og firmaet Heimstaden står for udlejning og administration af lejligheder i Hørparken.

 

Formand Preben Meyer Petersen takkede Gunnar Storm Thomsen for en inspirerende fortælling, hvor der kom mange gode vinkler på.