Fiskere og andet godtfolk

Hans peter Jørgensen

Onsdag 9. februar 2022 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

”Fiskere og andet godtfolk i Agtrupvig” v/ Hans Peter Jørgensen.

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de ca. 100 fremmødte deltagere samt til Hans Peter Jørgensen.

Hans skolegang begyndte i Agtrupskov Skole og herefter mellemskole i Kolding. Han begyndte sit arbejdsliv hos Nordisk Chrom- og Metalindustri, Trindholmsgade, Kolding. Det var ikke det sundeste sted at arbejde. Kom til Lavrids Knudsens Maskinfabrik, og det var som at komme i himmelen med ordnede forhold. Søgte til Kriminalforsorgen og blev uddannet som fængselsbetjent. Søgte tilbage til Lavrids Knudsens Maskinfabrik, hvor han først blev tillidsmand og senere fællestillidsmand. Han blev valgt til formand for Dansk Metal Kolding afd., hvor han var i 19 år.

Hans Peter Jørgensen fik en opfordring af stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou, om det ikke var noget for ham at læse de gamle sognerådsprotokoller fra det gamle Bjært Sogn. Dette kombineret med sin egen slægts historie fra området, er der kommet spændende historier ud af.

DE GODE – DE ONDE – OG DEM FRA AGTRUPSKOV!

En beretning om Fiskere og andet godtfolk fra Agtrupvig og Agtrupskov – en beretning der samtidig fortæller om et sogn, hvor religiøs fanatisme kan klassedele, ødelægge og splitte mennesker.

Hans Peter Jørgensen tog forsamlingen med på en tidsrejse over ca. 150 år på godt og ondt. Han er selv født i Agtrupvig under 2. verdenskrig – kunne være et produkt af mørklægningen. Hans mor havde dog på et tidspunkt fortalt ham, at han var undfanget i Svanemosen, hvor forældrene arbejdede med tørvegravning under 2. verdenskrig, og derfor mente han, at han var en mellemting mellem en tørvetriller og et mosefund.

Pastor Otto F. Moes havde den opfattelse, at ”De gode” kom i herrens hus og ”De onde” kom i forsamlingshuset. Selv havde pastoren 22 børn med 2 koner.

Vi hørte om Agtrupskov Skole, Agtrupvig Brugsforening. Fiskere der var respekterede og flere af dem troende på grund af deres erhverv. Fiskere og sømænd der døde på fjorden eller havet. Skibe der forliste og en enkelt fiskekutter, der blev minesprængt under 2. verdenskrig, og ejeren døde.

Det første kvindelig medlem af sognerådet blev valgt ind i 1943. Traktørstedet Christiansminde, der i 1880-erne flyttede fra nordsiden til sydsiden af fjorden og blev flittigt benyttet af fjordbådenes gæster. Ålestangernes Sangforening hvis primære formål var at mødes og spise stegte ål. Aspiranter, der søgte optagelse i foreningen, skulle spise så mange stykker ål, at benene kunne nå tallerkenen rundt to gange.

Sdr. Bjert Sogn var en selvstændig sognekommune indtil kommunalreformen i 1970, hvor sognet indgik i Kolding Kommune.

Hans Peter Jørgensen købte sine forældres hus i Agtrupvig i 1975, og nu er tiden inde til et generationsskifte i 2022.

Formanden takkede Hans Peter Jørgensen for en spændende historie. Tak til deltagerne for det store fremmøde og kom godt hjem.