Kolding Havn og søfolk under krigen

Gustav Schmidt Hansen

Onsdag 24. november 2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

Kolding Havn og søfolk under krigen v/ maskinmester Gustav Schmidt Hansen.

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 74 deltagere samt til aftenens foredragsholder. Aftenens foredrag har været programsat to gange tidligere og derfor dejligt, at det kan gennemføres i aften.

Gustav Schmidt Hansen er uddannet smed og maskinmester. Foredragsholder og formidler på Harteværket samt ”togfører” for Kolding City.

Da Gustav Schmidt Hansen (GSH) i 2015 blev pensioneret, som søfarende maskinmester, besluttede han sig for at dykke ned i historien om danske søfolk under Anden Verdenskrig, som han mente fortjente en plads i fortællingen om den danske modstandskamp. Hos Maskinmestrenes Forening hænger en mindetavle med 195 navne på danske maskinofficerer, der mistede livet under Anden Verdenskrig og med tavlen som udgangspunkt, startede et større researcharbejde, som også førte ham til udlandet. Ca. 6.300 danske søfolk sejlede for de allierede under krigen i udeflåden, mens ca. 6.000 andre danske søfolk sejlede inden for spærringen i hjemmeflåden. I forbindelse med sin research fandt GSH også navne på omkomne søfolk og to fiskere fra Kolding og omegn.

GSH nævnte navnene på de søfolk og fiskere, der henholdsvis havde overlevet krigen, og dem der døde under krigen, med tilknytning til Kolding, samt hvilke skibe de havde sejlet med. GSH udgav i 2019 bogen Mindetavlen. Søfolk fra Kolding og omegn der sejlede i hjemmeflåden kom også til at sejle med malm fra Sverige til Tyskland. GSH udgav i oktober 2021 bogen Danske skibe i malmfarten.  

Under Anden Verdenskrig beslaglagde tyskerne store dele af Kolding Havn. Alligevel var der aktiviteter på havnen bl.a. tilførsel af træ, som blev begrænset, men aldrig stoppet. Kunstgødning blev heller ikke stoppet. Det samme gjaldt for brunkul samt tørv fra Svanemosen. Stålværket på havnen fungerede som reparationsværft, og bygningerne på havnen blev først brækket ned i 1981. Der blev også fragtet grise og kreaturer fra Kolding med Rederiet Clausens skibe, indtil der skete sabotagehandlinger mod svineslagteriet og mod et par af kreaturskibene. I 1943 blev store haller flyttet til havnen fra Belgien heraf navnet Belgierhallerne. Hallerne blev benyttet til opbevaring af tysk krigsmateriel. Da Kiel blev bombet af de allierede, benyttede tyskerne Kolding som aflastningshavn.

Kolding Fjorddampere Frigga og Freja blev flittigt benyttet af befolkningen som et slags frirum. Kolding Havn og Staldgården i Kolding blev ikke bombet under Anden Verdenskrig. Da krigen sluttede blev havnen brugt til opbevaring af krigsmateriel.

I anledning af 75-året for afslutningen af Anden Verdenskrig har Kolding Sømandsforening og Kolding Havn afsløret en mindetavle for søfolk og fiskere med tilknytning til Kolding, Mindetavlen er opsat på Kolding Havnekontor.

Formanden takkede for et virkelig inspirerende foredrag med indblik og detailviden om emnet.

Den gule bygning i forgrunden er Stålværket, der blev brugt af den tyske værnemagt under krigen. Den kom aldrig i brug til sit egentlige formål og blev revet ned i 1981. Her har Mogens Hansen fotograferet den fra toppen af KOF's silo i 1979. Kolding Stadsarkiv.