Græsset må gerne betrædes

Astrid E. Jørgensen

Onsdag 3. november 2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

'Græsset må godt betrædes' v/ landskabsarkitekt Astrid E. Jørgensen.

Velkomst ved formand Preben Meyer Petersen til de 93 fremmødte deltagere samt til aftenens foredragsholder Astrid E. Jørgensen.

Astrid Jørgensen blev uddannet landskabsarkitekt fra Landbohøj-skolen. Inden Astrid Jørgensen kom til Kolding som have-inspektør, havde hun arbejdet ved Østifternes Haveselskab samt ved Horsens Kommune. Personalet i Horsens havde på et tidspunkt arrangeret en personaleudflugt til Geografisk Have i Kolding, hvor haveinspektør N.J. Bollerup var rundviser, og det var virkelig spændende. N.J. Bollerup var samtidig fortørnet over, at han skulle stoppe som haveinspektør som 70-årig.

Geografisk Have blev grundlagt af planteskoleejer Aksel Olsen, Brændkjærhøj, og hvor planter og buske fra samme land blev placeret sammen – f.eks. Kina, Japan, Nordamerika, Asien, og der var også mindre haver f.eks. krydder- og lægeurtehave samt rosenhave. Desuden var der væksthuse, dyrehold og lege-pladser. Kolding Kommune overtog i 1963 størstedelen af haven, men Aksel Olsen beholdt selv Brændkjærhøj, hvor han boede indtil sin død, og herefter boede en af familiens døtre Anna Tora i huset indtil sin død. Kolding Kommune har senere købt huset,

Da stillingen som haveinspektør i Geografisk Have blev opslået ledig, søgte Astrid Jørgensen den og fik stillingen med til-trædelse 1. juni 1991. Inden sin tiltrædelse gik Astrid Jørgensen på biblioteket og lånte Aksel Olsens bog ”Op ad Chinas blaa flod på plantejagt” Den er skrevet, som han selv havde været på plantejagt der, men det særlige ved bogen er, at Aksel Olsen aldrig havde været på denne rejse.

Astrid Jørgensen ”spionerede” nogle gange om søndagen i haven for at høre, hvad gæsterne talte om – nogle brokkede sig over ukrudt og andre over cigaretskod. Der var også forskellige arrangementer i haven med større eller mindre succes – sommerfugleudstilling med silkesommerfugle nærmest regnede væk, og nogle af sommerfuglene blev stjålet. Kolding Festspil havde i en periode også til huse i haven, men blev i 1998 flyttet til Amfiscenen.

I Decemberorkanen i 1999 væltede mere end 100 træer i haven, men heldigvis fik haven 2.7 mill. i erstatning, og med det beløb fik man mulighed for at reetablere og lave forbedringer og fornyelse af haven. En proces der blev sat i værk og som stadig foregår samtidig med, at besøgstallet er stigende. Geografisk Have er smuk alle årstider med hver deres farve med og uden blade på træer og buske.

I 2012 flyttede Kolding Miniby til haven, men forinden havde der været diskussion om, hvor minibyen skulle placeres.

Kolding Stadsarkiv fik i forbindelse med salget af Aksel Olsens hus til Kolding Kommune doneret hele hans arkivalske samling.

Astrid Jørgensen stoppede som haveinspektør i 2012 efter 21 år i Geografisk Have og gik på pension, men kan se tilbage på, at det har været sjovt at gå på arbejde med gode kolleger, medarbejdere samt havens mange frivillige medarbejdere.