Trapholt Kunstmuseum

Tilblivelsesprocessen for Trapholt Kunstmuseum

Onsdag 2. november 2022 kl. 19.00 på KUC. Foredrag ved tidligere kommunaldirektør Ingemann Olsen.

Henning Hansen bød velkommen til de 92 deltagere og gav ordet videre til Ingemann Olsen, der fortalte, at han blev ansat i 1976 og fyret i 2010. Da han begyndte sit virke i Kolding i 1976, stod kulturen ikke i ret høj kurs. Derefter gennemførte Ingemann Olsen foredraget i et rivende tempo uden billeder, hvor han opridsede ufatteligt mange økonomiske tal, datoer og årstal i et væk.

Efter foredraget var der tid til spørgsmål, som der stort set ikke var nogen af. Lis Ravn Ebbesen fik ordet for at kommentere hendes oplevelser med Trapholt fra 1989 og 4,5 år frem, hvor hun var kulturudvalgsformand. Det var historisk set ret interessant.

Jeg har selv researchet lidt på historien for at få skrevet et brugbart historisk referat til eftertiden, om Trapholt Kunstmuseum.

I 1884 var der blevet stiftet en kunstforening i Kolding, der havde fast tilholdssted på Koldinghus fra 1914, hvor de frem til 1981 arrangerede udstillinger.

I 1968 opnåede kunstmuseet på Koldinghus statsanerkendelse, og planerne om etablering af et kunstmuseum i egne bygninger tog form.

1972 oprettedes Trapholtfonden af Helene og Gustav Johannes Lind. Ved oprettelse af fonden afstod ægteparret 23 tønder land til Kolding Kommune. Til gengæld forpligtede kommunen sig til at oprette et kunstmuseum på Trapholt og yde fonden et årligt tilskud.

Men opførelsen af Trapholt blev ikke til realiteter før 1981, hvor hele kunstforeningens samling blev overdraget til den nyoprettede selvejende institution Kunstmuseet Trapholt.

Trapholt var oprindeligt bygget som sommerresidens for tandlæge Gustav Johannes Lind, der i midten af 1930erne havde opkøbt store arealer i Strandhuse, og der fået anlagt en have og frugtplantage.

Museet Trapholt og tilhørende skulpturpark blev indviet i 1988. Museet kaldes også for det "jyske Louisiana". Det blev senere udvidet i 1995-96. I dag er Trapholt Danmarks eneste museum for både kunst, kunsthåndværk og design.

I 2005 erhvervede museet Arne Jacobsens sommerhus, kaldet Kubeflex, der blev opført som typehus i 1970, og opstillede det i parken.

Trapholt er et nationalt kulturelt fyrtårn i designbyen Kolding, som er medlem af UNESCO’s Creative Cities Network.

Aftenen sluttede kl. 2100/Gustav Schmidt Hansen