MØRKHOLT-MINDESTENEN.

Foreningen tog i 1995 initiativ til opsætning af mindesten for nedskudt engelsk bombefly ved Mørkholtgård 1943.

Det engelske bombefly, der blev skudt ned af et tysk jagerfly den 17. januar 1943 ved Sdr. Stenderup, havde 7 mand om bord.

Royal Air Force flyet, en Halifax W 7886, var på vej til Berlin sammen med andre engelske bombefly, men fik på vej over Sydjylland problemer med en af de fire motorer. Piloten besluttede at vende om, men blev opdaget af en tysk radarstation på Nordfyn. Efter en luftkamp med et tysk jagerfly blev det engelske fly skudt i brand.

Tre besætningsmedlemmer blev dræbt i kampen og ved styrtet. De sidste fire reddede sig ud med faldskærm, men kun to kom ned i god behold. De blev begge overgivet til sognefogeden og ved det danske politis mellemkomst overdraget til den tyske besættelsesmagt. Begge overlevede krigen.

Mindestenen er opsat på Mørkholtgårds jorder ved vejen 300 m sydvest for det skovbryn, hvor nedstyrtningen fandt sted.

Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn tog i 1995 initiativ til opsætningen af stenen, som blev afsløret den 4. maj 1995. Bombeflyets engelske pilot Ian Brownlie overværede afsløringen af stenen.

Proprietær P. Tranberg skænkede granitblokken, hvori stenhugger Robstad, Kolding huggede denne indskrift:

Minde om besætningen på Royal Air Force Bombeflyet Halifax W 7886. Nedskudt den 17. januar 1943

(Kilde: Kolding kommune/Stadsarkivet: Mindesmærker)