FDB - En stor fabrik midt i byen

Gunnar Storm Thomsen

Onsdag 6. oktober 2021 på KUC, Ågade 27, Kolding.

 FDB – EN STOR FABRIK MIDT I BYEN v/ Gunnar Storm Thomsen.

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de mange fremmødte deltagere og glædede sig over, at så mange var kommet for at høre foredraget med Gunnar Storm Thomsen, som de fleste nok kender – er født og opvokset til Kolding, uddannet typograf, tidligere byrådsmedlem og har været formand for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn i en årrække m.m.

De fleste kan nok huske FDB – afhængig af dufte, om det var kaffe, chokolade eller bolsjer, der blev fremstillet, og duften blandede sig med dufte fra Slotsmøllen og Kålunds Sæbefabrik, men historien begyndte et helt andet sted.

Pastor Hans Christian Sonne i Thisted blev i 1866 grebet af andelstanken, som han kendte lidt til fra Manchester-området i England. Han kunne se, at den kunne forbedre vilkårene for de fattigste samfundsklasser, og han stiftede samme år en vareindkøbsforening ”Thisted Kjøbstads Arbejderforening”. Han blev foreningens første formand, hvilket han var, indtil han fraflyttede Thisted.

Vester Nebel Brugsforening blev grundlagt i 1874, og friskolelærer Marinus Jørgensen blev formand for bestyrelsen. I 1875 fyrede han uddeleren, som han var utilfreds med, og i stedet hentede han sin bror Severin Jørgensen til Vester Nebel som uddeler. Der blev grundlagt flere brugsforeninger i nabobyerne, og Severin Jørgensen kunne se en fordel i, at brugsforeningerne lavede fællesindkøb sammen. 1. januar 1896 bliver ”Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger” i daglig tale FDB grundlagt, og Severin Jørgensen blev FDB’s første formand, og var formand frem til 1914.

Kolding-fabrikken blev grundlagt samtidig med FDB’s oprettelse og dermed FDB’s ældste fabriksvirksomhed. At fabrikken fik beliggenhed i Kolding og ikke Vester Nebel skyldtes nok, at der var bedre trafikale muligheder til Kolding med havn og jernbane. Severin Jørgensen ville gerne have haft FDB’s hovedsæde til Kolding, men dette kom til Njalsgade i København i stedet for. Fabrikken i Kolding startede beskedent med kafferisteri, men senere kom der andre produkter til, og fabrikken blev udbygget med flere produktions- og værkstedshaller samt administrationsbygning. En af grundene til, at chokoladefabrikken i Kolding blev kendt, var eventyret om Jensen-maskinen, der kunne lave chokoladeplader og lignende af smeltet chokolade uden brug af håndkraft. Under 2. verdenskrig blev der varemangel, og fabrikken begyndte at lave erstatningsprodukter. 23. december 1944 blev fabrikken ramt af brandbomber, som Schalburgkorpset smed ind.

I 1977 flyttede produktionen til nybygget fabrik på Platinvej 14, og i 1997 sælges fabrikken til Velux, og en æra i Kolding med FDB er slut. Fra grundlæggelsen af FDB i Kolding i 1896 og til flytningen, havde fabrikken kun haft 3 direktører - N.E. Pors, Vilhelm Vilstrup samt Max Mortensen.

Fabrikken beskæftigede ca. 400 fastansatte medarbejdere og ved sæsonarbejde ca. 200 yderligere.

Kolding Kommune overtager i 1977 hele fabrikskomplekset, og i administrationsbygningen indrettes bl.a. Daghøjskolen Mødestedet, Kolding Nærradio, Radio Kolding, Kolding Stadsarkiv med magasiner, Trapholt med Sven Jørn Andersen som museumsinspektør, danseskole, foredragssal, cafeteria m.v.

Livet går sin gang, og kommunen besluttede i 2014 at sælge de fleste af bygningerne til DOMEA, der i øjeblikket er i gang med at opføre 95 almene boliger.

Som opfølgning på foredraget kom der flere sjove historier fra nogle af deltagerne bl.a. om et personaleudsalg, hvor de ansatte kunne handle.

Formanden takkede Gunnar Storm Thomsen for et spændende foredrag, og de 134 deltagere for de kom og hørte om FDB.