Kolding Andels Svineslagteri - ASK

Per Sørensen

Onsdag 15. december 2021 kl. 19.00 i Parkhallen, Fynsvej 49, Kolding.

Andels Svineslagteriet ASK –

Én af Koldings største arbejdspladser v/ Per Sørensen –

4. generationsmedarbejder på slagteriet – og ansat fra 1976-1989.

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de ca. 75 fremmødte medlemmer samt til aftenens foredragsholder Per Sørensen. Per Sørensen er født og opvokset i Kolding. Er uddannet erhvervspædagog. Har været ansat på ASK, senere Danish Crown, hvor han var leder af pakkeriet og lageret. Via fusion overført til Tulip i Vejle. Har efterfølgende været faglærer på AMU Syd. Nogle vil måske huske Per Sørensen fra et tidligere foredrag i foreningen om postkort. Han har nemlig interesse i deltiologi specielt for tegnere af danske postkort.

Når man taler om svineslagteri, så taler man også om nordisk mytologi, hvor Særimner var en galt, der boede i Valhal. Billedalmanak fra 1399 viser, at november var slagtermåned. Gris betød velstand.

Per Sørensen erindrede hjemmeslagtningen hos familien i Veerst, hvor det tog en hel dag at foretage en slagtning.

Andelsbevægelsen i Danmark tog sin begyndelse i Thisted i 1866 og blev stiftet af provst Hans Christian Sonne.

Horsens Andelssvineslagteri blev grundlagt i 1887, som Danmarks første andelsslagteri. Alle kunne være med, og der var kun 1 stemme pr. hoved og ikke pr. høved, derfor ligestilling mellem bonden og herremanden.

I Kolding opstod der også en bevægelse, der ønskede et slagteri. Der blev drøftet forskellige placeringsmuligheder bl.a. Fredericia, men valget faldt på Kolding, idet grisene blev fragtet til slagteriet fortrinsvis med tog. Kolding havde Sydbanen, Egtvedbanen, Troldhedebanen samt Esbjerg-København.

Slagteriet var beliggende mellem Fynsvej og havnen, og den første gris blev slagtet der 27. november 1988. Slagteriet blev i 1897 udvidet med pølsefabrik og kreaturslagteri.

Slagteriet kom dog i vejen for DSB´s udvidelsesplaner, og i 1912 flyttede slagteriet til det, der i dag hedder Jens Holmsvej. Slagteriet udvidede med nye afdelinger flere gange, og slagtersvendene blev forholdsvis hurtigt enige om at organisere sig i en fagforening, og Slagteriarbejdernes Fagforening blev stiftet. I 1936 blev der etableret badeforhold for medarbejderne, og det var vild luksus på det tidspunkt.

Under 2. verdenskrig i december 1944 blev konservesafdelingen udsat for sabotage.

I 1943 køber ASK Jonas Mathiesens destruktionsanstalt i Nagbøl for selvdøde dyr, og Danske Andelsslagteriers Kødfoder og Albuminefabrik i Lunderskov bliver stiftet i 1948 - nok bedre kendt som D.A.K.A.

I 1970-erne begyndte fusionerne, og ASK fusionerede med Vojens Andelssvine-slagteri og fik navnet Sydøstjyske Andelsslagterier. Kort tid efter skiftede man navn til Danish Crown. I 1980-erne fusionerede Danish Crown med Tulip, og størstedelen af slagteriet i Kolding lukkede i 1992.

For Per Sørensen har det vakt mange minder at lave foredraget, idet hans far var maskinmester på ASK i en årrække, og familien boede i en tjenestebolig ved slagteriet. Han ville på et tidspunkt gerne have en hund, men det kunne man ikke have på et slagteri. Der var familier fra Kolding og Omegn, hvor mange familiemedlemmer arbejdede på ASK i generationer, og det gjaldt også for Per Sørensens familie. Mange ansatte nåede at få 25- eller 40-års jubilæum, og så var der dem, der forlod arbejdspladsen efter kort tid.

Per Sørensen fortalte på en humoristisk måde om slagteriet, de ansatte, øgenavne m.m. til stor glæde for de fremmødte deltagere.

Preben Meyer Petersen takkede for en spændende foredrag og ønskede deltagerne en glædelig jul.

Herefter blev der serveret gløgg og æbleskiver.