ALFIX

Historien om Alfix A/S

Onsdag 5. oktober 2022 kl. 19.00 på KUC. Foredrag v/ Torben Carstensen Toft og Anders Carstensen Toft.

Bestyrelsesmedlem Henning Hansen bød de 2 foredragsholdere velkommen.

Alfix havde sin opstart i 1963, grundlægger var hans Carstensen Toft. Hans Carstensen Toft havde mange års erfaring inden for keramiske fliser og havde mange besøg hos tyske flise leverandører. Yderligere havde han også mange besøg hos danske tømmer- og trælasthandlere og andre virksomheder som distribuerede fliser. Ofte var der reklamationer med krakelerede fliser. Som regel var det ikke fliserne, der var noget galt med, men blandingen af sand/cement/ kalk som håndværkerne lavede, der havde et forkert blandingsforhold.

Hans Carstensen Toft havde i 1960 udviklet en plastik murbinder og kom derved i kontakt med KG Plast, som var beliggende på Haderslevvej 100.

Hans Carstensen Toft havde i samarbejde med Aalborg Portland og nogle tyske leverandører udviklet et produkt til opklæbning af fliser og fået patent på produktet.

KG Plast og Hans Carstensen Toft indgik kompagniskab i det nye firma, som blev startet den 1. maj 1963,hver med 50% ejerandel. Firmaet havde en startkapital på 100.000 kr. Produktionen startede op i kælderen hos KG Plast, men pladsen blev hurtig for trang, og de flyttede virksomheden til Bramdrupdam.

I 1970 flyttede firmaet til sin nuværende adresse på H C Ørstedsvej. 

I 1976 købte Hans Carstensen Toft KG Plast ud af virksomheden, og samme år kom anden generation Torben Carstensen Toft med i firmaet, og i 1984 overtog Torben Carstensen Toft virksomheden og har med dygtighed oparbejdet et stort forhandlernet i hele Norden af Alfix produkter, som omhandler mere end 200 forskellige produkter. Produkterne er mange forskellige slags fliseklæb, spartel til vægge og gulv samt facaderenovering af huse.

Alt hvad firmaet arbejder med, både produktudvikling samt byggeriet på fabrikken, har den grønne omstilling 1. prioritet. 

Virksomheden har også fået store præmieringer for deres arbejde med den grønne omstilling. Alfix har i dag også svanemærkede produkter, som en af de få inden for branchen.

I 2008 kom Anders Carstensen Toft med i firmaet, så nu er 3. generation med i ejerskabet af det i dag 100% familieejede selskab. Selskabet fordeler sig på følgende måde:

50% af aktierne ejes af Torben Carstensen Toft, og søn og datter med hver 25% aktier.

Alfix har også oprettet en pro afdeling, hvor der i dag er ca. 500 medlemmer, bestående af arkitekter/ingeniører og murer, hvor man diskutere nye metoder, nye produkter med videre.

Alfix er også sponsor for murerne på teknisk skole, med deres produkter. Sponsor for em.dm.vm i Skills for flisemurer 

Alfix støtter også forskellige sportsforeninger med videre. En virkelig lokal forankret virksomhed 

Der er 52 ansatte hos Alfix, 6 på laboratoriet og produktudvikling samt kontrol af produktionen, resten af medarbejderne fordeler sig på produktion, kontor og salg.

Der var efter foredraget stor spørgelyst fra de 85 fremmødte, som begge foredragsholdere besvarede.

Henning Hansen takkede Torben og Anders Carstensen Toft for et flot og virkelig spændende foredrag.