LINKS TIL GODE HJEMMESIDER

Her er adgang til hjemmesider, der alle bidrager til historiens bevarelse.


Koldin Stadsarkiv:                                             www.koldingstadsarkiv.dk 


Museum Kolding:                                              www.museumkolding.dk 


Koldinghus:                                                       www.kongernessamling.dk/koldinghus


Statens arkiver-folketælling-kirkebøger:           www.arkivalieronline.dk


Kolding Miniby:                                                  www.koldingminiby.dk


Rigsarkivet:                                                       www.sa.dk


Dansk Historisk Fællesråd-historie-online:       www.historie-online.dk


Genforenings- og grænsemuseet 

Christiansfeld:                                                   www.genforeningsmuseet.dk


Historisk Atlas:                                                   www.historiskatlas.dk


Tidsskriftet Kulturstudier:                                   www.tidsskriftetkulturstudier.dk


Støtteforeningen KLK Veterantog:                     www.klk.dk


Arkiv.dk 

(søg i mere end 580 lokale-og stadsarkiver):www.arkiv.dk