Det store auditorium på KUC er fyldt godt op med tilhørere til Ole Holm Larsens foredrag om kunstmalerne i Kolding 11. januar 2017. Foto: Kurt Nielsen.

Kære medlem af Lokalhistorisk Forening Kolding.


En stor tak til vores medlemmer for stort fremmøde

for denne sæson.  


Programmet for sæson 2023/2024 er nu afviklet.

Afsluttende generalforsamling blev gennemført.   


Her på forsiden vil det nye program i "flip" format blive indsat, når det er færdig redigeret.


Herunder er programmet for afsluttede sæson 2023-24.


Tryk på billedet nedenunder for at bladre i programmet:

Husk at jeres medlemskort til foreningen giver 50% rabat på entré til Museum Kolding, som er:

Staldgården Kolding, Skamlingsbanken og

Søstrehuset i Christiansfeld.

Kontingent for sæsonen  2024-2025:

175,- kroner årligt for enkeltmedlemmer
275,- kroner årligt for ægtepar/par med samme adresse

Kontakt kasserer Bodil Engels Sørensen.

Tlf. 5180 3112.

E-mail: lokalhistorisk.kolding@gmail.com

Man kan indmelde sig ved at betale kontingentet på konto nr. 5346 0244 915. Arbejdernes Landsbank.

Eller MobilePay nr. 428186.

Husk at anføre navn, adresse, telefonnummer og mailadresse .

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.


Sæson 2024-2025:

På grund af den store stigning for porto, vil det være for dyrt at  fortsætte med med at sende programmet og medlemskortet med posten.

Medlemskort:

Når  kontingentet er betalt, udleveres medlemskortet ved kommende arrangementer i sæson 2024-2025

Program:

Vi vil fortsat have vores "flip" program på nettet.

For medlemmer, der gerne vil have et trykt ekslempar, vil der være mulighed for at få dette udleveret til vores arrangementer.Lokalhistorisk Forening Kolding