PERSONDATAPOLITIK

Kolding, revideret 5. februar 2022

Introduktion

I Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

tlf. 9110 4101, lokalhistorisk.kolding@gmail.com

Dataansvarlig

Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn,Vesterengen 2, 6052 Viuf

SE nr. 36601949

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part har udleveret til os i forbindelse med dit medlemskab.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

•         Navn, adresse, telefon, e-mail

Anvendelse:

        Vi anvender dine data ved udstedelse af medlemskort, udsendelse af

          brevmateriale og advisering af vore arrangementer.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog skal vi altid opbevare dem i minimum 5 år efter udmeldelse iflg. regnskabsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder uden negative konsekvenser:

•         Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine

          personoplysninger (oplysningspligt).

•         Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

•         Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

•         Retten til at få dine personoplysninger slettet.

•         Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til

          direkte markedsføring.

•         Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser,

          herunder profilering.

•         Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vore sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver:

 •     Vi offentliggør ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og

        enkeltperson.

•       Da foreningen ønsker at have en beskrivelse af afholdte arrangementer med billeder.

        Vil der i forbindelse med foreningens arrangementer blive taget billeder,

        som senere lægges på foreningens hjemmeside, sammen med en beskrivelse af det

        afholdte arrangement.

•       Af juridiske årsager

        vil vi videregive personlige oplysninger til offentlige myndigheder, der er nødvendig

        for at:

      Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger

        fra  offentlige myndigheder.

Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte vores forening og medlemmer mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

•       Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

•       Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er

        nødvendigt.

Vi sender denne meddelelse for at informere om, at vi fortsat passer godt på dine personlige dataoplysninger.

Hvis du er indforstået med indholdet i denne persondatapolitik, behøver du ikke foretage dig yderligere.

Med venlig hilsen

Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn

Bestyrelsen